DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota pożyczki

Wzięcie kredytu czy pożyczki zawsze wiąże się z koniecznością zapłacenia tak zwanych kosztów przyznania. Dodatkowe należności nie ograniczają się do prowizji za udzielenie danego zobowiązania finansowego, ale trzeba też pamiętać o odsetkach, opłatach przygotowawczych czy nawet o kosztach polisy ubezpieczeniowej. W każdym razie bardzo ważne, aby nie skupiać się wyłącznie na oprocentowaniu nominalnym, ponieważ o realnych kosztach pożyczki lub kredytu decyduje RRSO. Warto też pamiętać o różnicach pomiędzy całkowitym kosztem pożyczki a całkowitą kwotą pożyczki.

Czym jest koszt pożyczki?

To nic innego jak kwota całkowita, którą należy oddać za udzielenie danego zobowiązania finansowego. Innymi słowy, oprócz kapitału pożyczonego od wierzyciela należy także przelewać na jego konto wszelkie opłaty dodatkowe. Warto zaznaczyć, że ich wysokość jest różna, w zależności od konkretnej instytucji finansowej. Dlatego przed podjęciem decyzji należy dokładnie przyjrzeć się poszczególnym ofertom właśnie pod kątem całkowitych kosztów zobowiązania. Najbardziej wiarygodnym parametrem jest w tym przypadku RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, ponieważ uwzględnia wszystkie opłaty za przyznaną pożyczkę (lub kredyt bankowy). Dzięki temu wiadomo, ile tak naprawdę trzeba oddać firmie pożyczkowej bądź bankowi. Więcej na temat RRSO można znaleźć w naszym artykule Czym jest RRSO pożyczki, kredytu?.

Poszczególne elementy składające się na kosz pożyczki gotówkowej są zawsze przedstawione w umowie. Dlatego tak ważne, aby dokładnie przeczytać treść tejże umowy jeszcze przed jej podpisaniem.

Co składa się na całkowity koszt pożyczki lub kredytu?

Suma zróżnicowanych opłat daje dopiero całkowity koszt pożyczki.

  • Po pierwsze – kapitał

W tym przypadku chodzi o kwotę zaciągniętej pożyczki. Od wysokości kapitału bardzo mocno zależy całkowity koszt pożyczki.

  • Po drugie – odsetki

Podawane są w odpowiednim stopniu oprocentowania w skali roku. W tym przypadku obowiązują zasady, na mocy których wartość oprocentowania nie może przekraczać wartości odsetek maksymalnych, więc czterokrotności wartości kredytu lombardowego NBP. Oprocentowanie może mieć charakter stały bądź zmienny.

  • Po trzecie – opłaty dodatkowe

To właśnie one decydują o RRSO, a są ustalane indywidualnie dla poszczególnych kredyto- i pożyczkodawców.

Nie zawsze niższe oprocentowanie jest korzystniejsze

Na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe. Rzeczywiście wiele osób nadal zwraca szczególną uwagę na wartość tak zwanego oprocentowania nominalnego, a więc kosztów wynikających bezpośrednio z wysokości pożyczki oraz okresu, na jaki dane zobowiązanie zostaje zawarte. Bez wątpienia ta kwestia jest istotna w kontekście obliczania kosztów zobowiązania finansowego. Zależność w teorii wygląda następująco – im niższe oprocentowanie, tym i koszt kredytu czy pożyczki powinien być niższy. Jednak w tej logice trzeba jeszcze uwzględnić jeden element, który sprawia, że niskooprocentowana propozycja niekoniecznie okazuje się najkorzystniejsza, ponieważ w szacunkach należy przyjrzeć się kosztom całkowitym, a nie wyłącznie poszczególnym elementom.

I mimo że banki oraz instytucje pozabankowe mają obowiązek informowania swoich klientów o rzeczywistych kosztach zobowiązań finansowych, to wiele osób ciągle zwraca uwagę jedynie na oprocentowanie nominalne, a zapomina, że najważniejszym wskaźnikiem jest de facto RRSO. Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na te dodatkowe opłaty, jak:

  • prowizja za udzielenie pożyczki – dodawana do pierwszej raty lub rozłożona na dłuższy okres kredytowania,
  • opłata przygotowawcza za przygotowanie wniosku o pożyczkę,
  • obowiązkowe ubezpieczenie, które stanowi ochronę interesów banku czy firmy pożyczkowej w razie niewypłacalności klienta,
  • dodatkowe zabezpieczenia w postaci weksla, współkredytobiorcy czy zabezpieczenia majątkowego.

Oczywiście niekoniecznie wszystkie powyższe opłaty są uwzględniane w danej ofercie. Pożyczkodawcy mogą zrezygnować z jakiegoś dodatkowego kosztu, aby zachęcić potencjalnego klienta do podpisania umowy. Co więcej, warto też pamiętać o promocyjnych propozycjach, jak pierwsza pożyczka. Zdarza się, że wierzyciel całkowicie rezygnuje z opłat dodatkowych, a wtedy RRSO wynosi 0%. Spłaca się zatem wyłącznie kwotę kapitału bez żadnych odsetek, opłat przygotowawczych czy prowizji. To świetny sposób na przyciągnięcie nowych klientów, ponieważ właśnie dla nich jest przeznaczony ten produkt finansowy. Jedynym ograniczeniem jest wtedy stosunkowo niewysoka kwota pożyczki – wynosząca z reguły kilkaset złotych.

Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota pożyczki – czy są jakieś różnice?

Niektórzy oba pojęcia stosują zamiennie, ale to błąd. Przez całkowitą kwotę pożyczki rozumie się sumę przelaną na konto pożyczkobiorcy. Natomiast całkowity koszt pożyczki to oczywiście całkowita kwota pożyczki plus wszystkie odsetki i opłaty dodatkowe. Dlatego zazwyczaj obie kwoty się różnią, chyba że mamy do czynienia z tak zwaną darmową pożyczką, o czym była mowa powyżej.

O jeszcze jednym możliwym koszcie należy pamiętać. W przypadku nieterminowej spłaty naliczane są dodatkowe odsetki na poczet pożyczkodawcy. Ich wysokość też bywa różna, więc warto przyjrzeć się wszystkim zapisom w umowie. A najlepiej oczywiście zawsze trzymać się harmonogramu spłat.

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek