DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Czy jest możliwe przedawnienie kredytu lub pożyczki pozabankowej?

Przestrzeganie wyznaczonych terminów na spłatę zobowiązania finansowego jest bardzo ważne. Natomiast warto mieć świadomość, że każde zobowiązanie ma konkretny termin spłacalności. Po jego upłynięciu następuje przedawnienie długu. Sprawdźmy zatem, kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu bądź pożyczki i jakie to niesie konsekwencje dla dłużnika.

Termin ważności zobowiązań

Każdy, kto decyduje się na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki pozabankowej czyni to w ściśle określonych warunkach. Wiadomo jednak, że sytuacja finansowa może się zmienić np. z powodu utraty pracy czy niespodziewanej pandemii, która na wiele miesięcy paraliżuje rynek pracy w wielu sektorach. Wtedy też pojawia się kłopot z regulowaniem zobowiązania. Z reguły kredytodawcy i pożyczkodawcy upominają się o swoje. Podejmują zatem odpowiednie działania mające na celu wyegzekwowanie należnych środków. Jednak zdarza się, że upływają kolejne miesiące, a nikt do nierzetelnego dłużnika się nie zgłasza. Może się wtedy rodzić pytanie, czy nastąpiło przedawnienie długu.

Okazuje się, że przedawnienie zobowiązania wobec banku czy firmy pozabankowej ma miejsce po upływie określonego terminu na spłatę, jednak nie ma jednego takiego terminu dla wszystkich rodzajów zobowiązań, o czym należy pamiętać. Innymi słowy, wobec poszczególnych zobowiązań mogą obowiązywać nieco odmienne zasady dotyczące przedawnienia długów. Zresztą to niejedyna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę w kontekście przedawnienia. Z punktu widzenia dłużnika ważne wydaje się, że przedawnienie kredytu lub pożyczki nie oznacza całkowitej kasacji zadłużenia – natomiast nie ma już obowiązku jego uregulowania. Obecnie, a konkretnie od 9 lipca 2018 roku, to sądy weryfikują zasadność przedawnienia zobowiązania.

Kiedy następuje przedawnienie długu wobec banku lub firmy pożyczkowej?

Ogólna zasada głosi, że po upływie 3 lat następuje przedawnienie kredytu bądź pożyczki pozabankowej. Jednocześnie ten okres może zostać przedłużony do 6 lat. Tak się dzieje, kiedy sprawa trafia do sądu i zostaje wydany nakaz zapłaty. Każdy dłużnik powinien pamiętać, że jeszcze w innych sytuacjach dochodzi do wstrzymania biegu przedawnienia. Wystarczy, że bank wyśle nierzetelnemu kredytobiorcy pismo z żądaniem spłaty zobowiązania albo złoży wniosek o nadanie egzekucyjnej klauzuli wykonalności. Bieg jest też liczony od nowa, kiedy osoba zadłużona ponownie zacznie spłacać swoje zobowiązanie.

Dlatego trudno liczyć na to, że uda się doprowadzić do takiej sytuacji – do przedawnienia kredytu lub pożyczki dochodzi rzeczywiście sporadycznie. Jednak nie tylko ten fakt powinien skłonić do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, o czym więcej poniżej.

Kolejna kwestia - pożyczka pozabankowa ratalna, jak i kredyt bankowy też spłacany w ratach mają termin 3-letni liczony dla każdej zaległej raty osobno. Z kolei raty, które przypadają na niewykorzystany okres umowy z powodu wypowiedzenia kredytu czy pożyczki ulegają przedawnieniu w tym samym terminie, a jest on liczony od dnia daty zwrotu całego zobowiązania według podpisanej umowy.  

Negatywne konsekwencje przedawnienia kredytu czy pożyczki

Teoretycznie może się wydawać, że doprowadzenie przez dłużnika do przedawnienia ma dla niego same korzyści. Na pierwszy rzut tak się wydaje, bo przecież nie trzeba spłacać swojego zadłużenia. Jednak w rzeczywistości to nie koniec problemów. Przedawnione zadłużenie de facto nie znika, ale staje się tak zwanym zobowiązaniem naturalnym. Co więcej, wierzyciel nadal ma pewne narzędzia, dzięki którym może zmobilizować nierzetelnego kredytobiorcę / pożyczkobiorcę do podjęcia uregulowania tegoż zadłużenia.

  • Pierwsza kwestia – wierzyciel z pewnością dokona wpisu nierzetelnego dłużnika na czarną listę BIG. Informacja o wszelkich zaległościach kredytowych znajduje się także w bazie BIK. Konsekwencje tego bywają dość przykre. Oczywiście w ten sposób pozbawia się szans na uzyskanie w przyszłości nowego kredytu czy pożyczki zarówno w banku, jak i sektorze pozabankowym. Nikt przecież nie będzie ryzykować, jeżeli ma do czynienia z osobą, która kombinuje i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Mało tego, mogą się nawet pojawić problemy przy zawieraniu umowy abonamentowej na usługi internetowe, telewizyjne czy telefoniczne.
  • Druga kwestia – o ile przedawnienie kredytu gotówkowego czy pożyczki pozabankowej jest możliwe, to w przypadku kredytu hipotecznego sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Całkowite przedawnienie nigdy nie następuje, a wyłącznie przedawnienie odsetek. Co więcej, bank ma również pełne prawo do wystawienia nieruchomości (na którą został zaciągnięty kredyt) na licytację, aby w ten sposób odzyskać pożyczone pieniądze.

Dlatego nie warto liczyć na przedawnienie, ale od razu reagować odpowiedzialnie na pojawiające się problemy ze spłatą zobowiązania. Banki oraz firmy pożyczkowe są skłonne do negocjowania warunków spłaty. W przypadku większej liczby zobowiązań dobrym rozwiązaniem może się też okazać konsolidacja, o czym piszemy w artykule Jak wyjść z zadłużenia? Konsolidacja to dobry pomysł?

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek