DOBIERZ PARAMETRY TWOJEJ OFERTY


KWOTA POŻYCZKI
pln
OKRES SPŁATY
mc
OPROCENTOWANIE
%
RATA MIESIĘCZNA

Czym jest historia kredytowa?

Instytucje finansowe oferujące kredyty i pożyczki oceniają wiarygodność konsumenta. Na efekt weryfikacji, pozytywną lub negatywną decyzję, wpływa między innymi historia kredytowa. Skąd się bierze i jakie dane obejmuje? Wyjaśniamy, czym jest historia kredytowa oraz w jaki sposób można ją kształtować.

Przeszłe zobowiązania konsumenta a decyzja pożyczkodawcy, czyli czym jest historia kredytowa?

Zła, dobra albo jej brak. O tym, jaka jest historia kredytowa, decyduje wiele czynników. Dla konsumenta zainteresowanego pożyczeniem pieniędzy od instytucji finansowej najważniejszy jest fakt, aby uzyskać pozytywną decyzję i wnioskowaną kwotę. W dużej mierze zdecyduje o tym fakt, jak w przeszłości radził on sobie z regulowaniem swoich zobowiązań. Działania danej osoby względem zobowiązań finansowych to właśnie historia kredytowa. Informacje o:

 • płatnościach,
 • braku płatności,
 • opóźnieniach w płatnościach,

pochodzące z instytucji finansowych o zobowiązaniach kredytowych i finansowych są gromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. To podmiot potocznie określany jako rejestr dłużników. Wbrew temu przechowuje również dane pozytywne. Raport BIK zawiera historię poszczególnych rat kredytów (pożyczek), a także szczegóły dotyczące innych zobowiązań, np. faktur za telefon czy prąd. Historia kredytowa obejmuje takie dane jak:

 • rodzaj zobowiązania, np. kredyt hipoteczny, pożyczka pozabankowa,
 • liczba, wysokość, rodzaj rat (malejące lub równe),
 • waluta zobowiązania,
 • informacje z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor: nazwa wierzyciela, wysokość zaległości, data wezwania do zapłaty.

Zdarza się, że mamy do czynienia z brakiem zobowiązań. Brak historii kredytowej dotyczy zwłaszcza osób młodych, które nie zdążył jeszcze podpisać umowy o pożyczkę, o kredyt, na usługi telekomunikacyjne czy na prąd. Pozytywna, inaczej dobra historia kredytowa to sytuacja, w której nie ma opóźnień w zobowiązaniach. O złej historii kredytowej można mówić, gdy zarejestrowano opóźnienia w płatnościach lub w ogóle nie zostały one dokonane.

Historia kredytowa a zdolność kredytowa

Produkty kredytowe, pożyczkowe są dostępne dla osób, które wykazują się pozytywną historią kredytową, czyli nie mają opóźnień w płatnościach. Nie jest to jednak jedyny czynnik wpływający na pozytywną decyzję pożyczkodawcy (kredytodawcy). Równie istotna jest zdolność kredytowa. To jednak co innego niż historia kredytowa. Banki, a także niektóre instytucje pozabankowe dokonują weryfikacji każdego, kto zwróci się z wnioskiem o udzielenie kredytu lub pożyczki. Interesuje je to, jak wcześniej regulowali zobowiązania. Do oceny zdolności kredytowej liczą się jednak również inne przesłanki. To przede wszystkim:

 • wysokość dochodów,
 • źródło dochodów (forma zatrudnienia),
 • wysokość obciążeń finansowych (aktualne zobowiązania, które pomniejszają dochód),
 • wiek,
 • ilość osób na utrzymaniu,
 • rodzaj kredytu (pożyczki).

Czemu właściwie służy?

Pożyczkodawca musi oszacować, jakie jest ryzyko pożyczenia pieniędzy. Informacje o historii kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy są pomocne do ustalenia, jaka jest szansa na terminową spłatę nowego zobowiązania. Podmiot finansowy w momencie otrzymania zapytania od konsumenta przesyła zapytanie do BIK. Co ważne, raport BIK to także tzw. scoring. Im wyższa ocena punktowa, tym większa szansa na terminową spłatę i mniejsze ryzyko pożyczkodawcy. Rzetelność płatnicza wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Wyjaśniając, czym jest historia kredytowa, należy wskazać na fakt, że ta pozytywna stanowi przepustkę do uzyskania pożyczki lub kredytu. Warto zadbać o wiarygodność finansową względem instytucji finansowych i poprawić historię kredytową. Można to zrobić poprzez:

 • uregulowanie zaległych zobowiązań,
 • zamknięcie limitów na koncie czy karcie, nawet tych niewykorzystanych,
 • budowę pozytywnej historii poprzez sumienną spłatę zobowiązań.

Najlepiej dogadać się z wierzycielem, aby uzgodnić przystępne warunki spłaty.
 
Należy szerzyć świadomość tego, jak historia kredytowa wpływa na decyzję instytucji finansowej. W procedurach kredytowych czy pożyczkowych nie wszystko jest zrozumiałe dla każdego konsumenta. Tymczasem on sam ma olbrzymi wpływ na to, czy uzyska pożyczkę lub kredyt.

Aktualnie brak - dodaj komentarz jako pierwszy!


Sekcja komentarzy