DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Jak wyczyścić wpisy w bazach BIK?

Chcesz zaciągnąć kredyt w banku albo wziąć pożyczkę w firmie pozabankowej, ale okazuje się to niemożliwe? Przyczyna zazwyczaj tkwi w niedobrej historii kredytowej i tym samym braku wiarygodności dla instytucji finansowej. Owszem, zdarzają pożyczkodawcy udzielający pożyczek mimo kiepskich wpisów w bazie BIK, jednak najlepiej, gdyby ich tam nie było. Pojawia się zatem pytanie, jak wyczyścić wpisy w bazach BIK i czy w ogóle jest to możliwe? No to sprawdźmy.

Co warto wiedzieć o BIK?

Biuro Informacji Kredytowej, bo tak należy rozwinąć ten skrót, powstało na podstawie art. 105 ust.4 Prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 roku. Do jego zadań należy natomiast gromadzenie oraz udostępnianie informacji dotyczących historii kredytowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Co ważne, baza zawiera całą historię kredytową, a nie jedynie dane na temat ewentualnych opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych wynikających z kredytów, korzystania z karty kredytowej, debetu na koncie czy pożyczek. Jeżeli wnioskujesz o kredyt lub pożyczkę, to musisz się liczyć z tym, że zostaną sprawdzone wpisy przechowywane w bazie BIK. Wszelkie zaległości w terminowej spłacie skutkują obniżeniem scoringu, a to oznacza odmowę przyznania kredytu bankowego. W tym przypadku nie ma innej opcji, bo tak wynika z Prawa bankowego. Z kolei sektor pozabankowy może korzystać z BIK-u, ale niekoniecznie kiepska historia kredytowa wiąże się z negatywną weryfikacją wniosku o pożyczkę (chociaż i tak bywa).

Kiedy pojawiają się negatywne wpisy w BIK?

Wystarczy, że złożysz wniosek o kredyt czy o pożyczkę, aby wiadomość o tym trafiła do rejestru BIK. Później następuje aktualizacja danych – odnotowane jest zarówno wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań, jak i wszelkie opóźnienia. To właśnie te informacje stają się podstawą do ustalenia zdolności kredytowej lub jej braku, co wynika ze zbyt niskiej oceny punktowej.
Negatywny wpis pojawia się, kiedy:

  1. Zwłoka w spłacie wynosi powyżej 60 dni
  2. Mija 30 dni od poinformowania osoby zadłużonej o zamierzeniu

przetwarzania wszelkich informacji na jej temat w bazie BIK. Musisz też pamiętać, że negatywne wpisy pozostają w bazie BIK przez 5 lat od momentu całkowitego uregulowania zobowiązania. W tym czasie nie masz możliwości usunięcia takiego wpisu. Druga ważna kwestia – BIK jest wyłącznie administratorem danych i nie ma wpływu na pojawiające się treści. Innymi słowy, przechowuje tylko to, co zostaje przekazane przez banki, SKOK-i czy instytucje pożyczkowe.

Jakie są szanse na korektę lub usunięcie danych z BIK?

Jak już wcześniej wspomniano – nie ma opcji usunięcia aktualnych danych, które dotyczą opóźnień w spłatach w ciągu ostatnich 5 lat. Nie możesz również usunąć danych związanych z trwającymi aktualnie zobowiązaniami. Istnieją trzy możliwości korekty:

  • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zobowiązanie finansowe zostało już spłacone

Przy zaciąganiu kredytów lub pożyczek często udziela się pozwolenia na ujawnianie tego typu informacji instytucjom finansowym (czasami nawet nieświadomie podpisuje się zgodę albo jest taki wymóg). Możesz po spłacie odwołać takie pozwolenie, ale to niezbyt korzystne rozwiązanie. Lepiej, żeby informacja o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań była odnotowana, ponieważ to podnosi wiarygodność i bywa przydatne, kiedy poprosisz o kolejny kredyt czy pożyczkę.

  • Poprawa nieprawidłowych informacji

To zazwyczaj niezbyt istotne dane patrząc pod kątem zdolności kredytowej, jak błędna data urodzenia czy przekręcone nazwisko.

  • Usunięcie informacji o niedotrzymaniu terminu spłaty

Dość kluczowy element w kontekście zaciągania nowych zobowiązań. Jednak jest ten haczyk w postaci pięcioletniego okresu całkowitej nieusuwalności takiego wpisu z bazy. Teoretycznie po upłynięciu tych 5 lat wpis powinien zostać od razu usunięty, ale banki czasami o tym „zapominają”. Jeżeli takie informacje pozostają w bazie, to lepiej złożyć wniosek o ich skasowanie. I tu ważna rzecz – wniosku takiego nie składaj bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej, ponieważ nic to nie da. BIK to jedynie administrator danych i korektę do bazy może wprowadzić wyłącznie na podstawie dokumentu podpisanego przez stosowny bank, SKOK czy firmę pożyczkową.

Jak działają zatem czyściciele BIK-u?

No właśnie, coraz częściej można się zetknąć z ofertą tzw. czyścicieli BIK-u, którzy obiecują szybką likwidację negatywnej historii kredytowej. Zakres proponowanych działań obejmuje jednak to, co tak naprawdę możesz zrobić samodzielnie i tym samym za darmo, czyli:

  • Wystąpienie o restrukturyzację długu

Każda osoba zadłużona może ubiegać się o konsolidację kredytów i pożyczek. To pomaga zmniejszyć wysokość raty, więc daje pewien oddech finansowy.

  • Zgłoszenie, że instytucja finansowa za wcześnie poinformowała BIK o nieterminowej spłacie zadłużenia

Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to możesz podważać zasadność wpisu w BIK. Wystarczy, że wystosujesz wniosek do rzeczonego banku czy firmy pożyczkowej powołując się na błędy proceduralne. Jednak jest to możliwe, jeżeli ta informacja pojawi się przed upływem 60 dni tegoż opóźnienia oraz 30 dni od momentu wysłania przypomnienia o konieczności uregulowania długu.

  • Domaganie się usunięcia nieprawidłowych danych

Jak już wcześniej wspomniano, chodzi w tym przypadku o drobne nieścisłości w datach czy literówki w danych osobowych.

  • Prośba o usuniecie informacji o kredytach lub pożyczkach spłaconych w terminie

Tego zupełnie nie zaleca się robić, ponieważ terminowe spłaty podnoszą wiarygodność osoby ubiegającej się o kredyt czy pożyczkę.

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek