DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego? Podpowiadamy

Ubieganie się o każdy rodzaj kredytu w banku proste nie jest. Jednak szczególnie kredyt hipoteczny wymaga dostarczenia sporej liczby dokumentów, aby mieć realne szanse na przyznanie zobowiązania. Warto zatem dowiedzieć się, czego wymagają instytucje bankowe od potencjalnych kredytobiorców.

Wniosek o kredyt to nie wszystko!

Każdy, kto planuje złożyć wniosek o kredyt hipoteczny musi mieć świadomość, że instytucje bankowe mają spore wymagania, a droga do uzyskania pozytywnej weryfikacji nie jest usłana płatkami róż. O czym należy pamiętać? Podstawa to oczywiście odpowiednia zdolność kredytowa potwierdzona oceną punktową w bazie BIK. Bez tego w ogóle nie ma co marzyć o własnym mieszkaniu kredytowanym przez bank. Drugi istotny element to zebranie kwoty na wkład własny – jej wysokość zależy od konkretnego banku, ale można zapomnieć o niższej sumie niż 10% wartości nieruchomości.

Na tym nie koniec, ponieważ potrzeba jeszcze dostarczyć sporo dokumentów, aby bank zechciał pochylić się nad wnioskiem. Co ważne, niektóre z nich wymagają potwierdzenia ze strony odpowiedniego urzędu, określonych podpisów, a czasami mają konkretny termin ważności. Dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie i nie wolno zaniedbać żadnego szczegółu.

Dokumenty osobowe konieczne przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny

Każdy polski obywatel ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a więc dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem (np. paszport). W przypadku małżeństw potrzebny jest także skrócony odpis aktu małżeństwa, przy rozdzielności majątkowej akt notarialny potwierdzający zasady tejże odrębności, a przy rozwodzie wyrok sądu z orzeczeniem rozwodu.
Co z obcokrajowcami? Oni też mogą ubiegać się o kredyt mieszkaniowy w polskim banku, ale oprócz paszportu i drugiego dokumentu ze zdjęciem muszą dostarczyć dokument potwierdzający prawo pobytu stałego w Polsce oraz raport kredytowy ze stosownego zagranicznego biura informacji kredytowej.

Dokumenty niezbędne do weryfikacji źródła dochodów

Prawo bankowe zobowiązuje instytucje bankowe do wnikliwej weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Sprawdzenie bazy BIK to jedno, ale przecież bardzo ważne okazuje się, czy wysokość uzyskiwanych dochodów pozwoli klientowi na spłacanie comiesięcznych rat kredytu w określonej kwocie. Dlatego należy przedstawić dokumentację potwierdzającą sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy. Jak to wygląda ze względu na rodzaj uzyskiwanych dochodów?

  • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę dostarczają zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków, deklarację PIT 37 za ostatni rok, wyciąg z konta bankowego za (co najmniej) 3 ostatnie miesiące, umowę o pracę bądź świadectwo pracy.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedłożyć poświadczenie wpisu do CEIDG oraz nadania numeru REGON i NIP, oryginał zaświadczenia z US z tytułu zobowiązań podatkowych oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami (te 2 dokumenty mają ważność tylko 30 dni), deklarację podatkową PIT 36 za ostatni rok, wyciąg z konta firmowego za ostatnie 12 miesięcy. Czasami bank wymaga jeszcze dodatkowych dokumentów związanych z kwestiami księgowymi (np. CIT, Księga Przychodów i Rozchodów)
  • Osoby będące na emeryturze lub rencie składają dokument potwierdzający prawo do otrzymywania danego świadczenia w konkretnym okresie i wyciąg z konta poświadczający wypłatę owego świadczenia za ostatni okres.

Problem mogą mieć osoby na umowach cywilnoprawnych, chyba że są w stanie udowodnić odpowiednią wysokość i ciągłość otrzymywanych dochodów. Warto zapoznać się ze szczegółami, jakie źródła dochodu są uznawane przez bank, a jakie przez instytucje pozabankowe.

Dokumenty związane z kupowaną nieruchomością

Wniosek o kredyt należy także wzbogacić o papiery związane z kupowaną nieruchomością, a lista zależy od rodzaju nieruchomości.

  • Dla nieruchomości z rynku pierwotnego konieczna jest co najmniej umowa przedwstępna zawarta z deweloperem, odpis z księgi wieczystej gruntu, wypis z EGiB, decyzja o pozwoleniu na budowę.
  • Dla nieruchomości z rynku wtórnego poza odpisem z księgi wieczystej niezbędna jest umowa przedwstępna świadcząca o zamiarze zakupu oraz dokument potwierdzający posiadanie praw do danej nieruchomości przez osobę sprzedającą.
  • Dla zakupu działki budowlanej oprócz umowy przedwstępnej trzeba dostarczyć odpis z księgi wieczystej, dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego i posiadanie praw do nieruchomości przed sprzedawcę, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypis z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy.
  • Dla budowy domu niezbędne jest dostarczenie aktu notarialnego działki, na której stanie dom, a ponadto odpis z księgi wieczystej działki, pozwolenie na budowę, oryginał kosztorysu, projekt budowlany, dziennik budowy, dokument opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Warto pamiętać, że każdy bank ma swoje przepisy, więc lista dokumentów bywa różna. Dlatego dobrze wcześniej zorientować się, jak to wygląda w konkretnym banku. Druga kwestia – trzeba też zwrócić uwagę na to, że niektóre dokumenty mają określony termin ważności.

 

 

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek