DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Na czym polegają pożyczki z gwarantem?

Rynek pożyczkowy dopuszcza kilka form zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Jedną z nich jest osoba poręczyciela, czyli gwaranta. Pożyczki z gwarantem oznaczają, że poza pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą dodatkowym uczestnikiem umowy jest właśnie poręczyciel, który zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego zobowiązania, jeżeli pożyczkobiorca tego nie czyni. Przyjrzyjmy się zatem, czym się charakteryzują pożyczki z gwarantem.

Pożyczki z dodatkowym zabezpieczeniem, czyli pożyczki z gwarantem

Na początku warto podkreślić, że poręczenie jest uznawane za jedną z najstarszych metod zabezpieczenia wierzytelności. Ta czynność cywilnoprawna była szczególnie popularna kilka-kilkanaście lat temu. Jednak nawet obecnie zdarza się, że instytucje bankowe i pozabankowe proponują swoim klientom tego typu formę zabezpieczenia kredytu lub pożyczki.
Taka opcja stanowi furtkę do uzyskania produktu finansowego nawet przez osoby podwyższonego ryzyka. O kim mowa konkretnie? To przede wszystkim klienci:

 • mający status bezrobotnych lub pracujących np. sezonowo,
 • z niskimi dochodami,
 • z brakiem zdolności kredytowej, co wynika z bazy BIK,
 • negatywnymi wpisami w bazach gospodarczych.

Gwarant może też w niektórych sytuacjach umożliwić wzięcie pożyczki przez obcokrajowca.
Czasami to bywa alternatywa dla pożyczki pod weksel.

Kto może zostać poręczycielem pożyczki?

W skrócie mówiąc, musi to być osoba w pełni wiarygodna dla instytucji finansowej, która spełni konkretne wymagania. Wśród najważniejszych warunków stawianych przez kredyto- i pożyczkodawców należy wymienić:

 • polskie obywatelstwo,
 • stabilność zatrudnienia i finansową,
 • dobrą historię kredytową,
 • odpowiedni wiek (na pewno to musi być osoba pełnoletnia, ale też znaczenie ma górna granica wiekowa, ustalona przez pożyczkodawcę),
 • posiadanie konta bankowego, adresu mailowego i aktualnego numeru telefonu,
 • ważny dokument tożsamości,
 • pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Czasami gwarant musi również być właścicielem nieruchomości, aczkolwiek sama nieruchomość nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, a jedynie jest dowodem na stabilną sytuację życiowo-materialną poręczyciela.

Wybrany przez potencjalnego pożyczkobiorcę gwarant podpisuje odpowiednią umowę gwarancji, z reguły konieczna jest wtedy obecność notariusza. Oczywiste jest, że poręczyciel musi się dobrowolnie zgodzić na rolę gwaranta, mając świadomość ewentualnych konsekwencji w razie zaprzestania spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę.

Warto pamiętać, że w przypadku małżeństwa niemożliwe okazuje się bycie żyrantem dla współmałżonka przy wspólnocie majątkowej. Dlatego poręczycielami z reguły zostają inni członkowie rodziny bądź przyjaciele, o ile tylko wyrażą na to zgodę (z czym bywają problemy). Może się zatem okazać, że trzeba szukać innych opcji, a takie istnieją nawet dla osób zadłużonych, o czym można przeczytać w artykule - Czy chwilówkę może otrzymać osoba zadłużona?

Jakie zalety ma pożyczka z gwarantem?

Dodatkowe zabezpieczenie sprawia, że nawet osoby, które bez niego nie miałyby szans na pozytywną weryfikację wniosku kredytowego lub pożyczkowego mogą uzyskać zobowiązanie w określonej wysokości. Pozwala też osiągnąć wyższe kwoty owego zobowiązania.
Z kolei dla instytucji finansowych oznacza to zdecydowanie mniejsze ryzyko, ponieważ w razie kłopotów z regulowaniem pożyczki przez dłużnika rolę osoby spłacającej zobowiązanie przejmuje właśnie poręczyciel.

Jedynie sam gwarant nie ma realnych korzyści, może oprócz braku waśni z osobą, która go prosi o żyrowanie pożyczki. Jednak warto to dobrze przemyśleć, ponieważ poręczenie może obniżać zdolność kredytową. W razie ubiegania się o jakieś zobowiązanie może to stanowić poważny problem.

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę tego typu?

W dużej mierze nie różni się od wnioskowania o inne rodzaje zobowiązań. Także ta forma pozwala na załatwienie wszystkich formalności prze internet. Trzeba tylko znaleźć pożyczkodawcę, który nadal uwzględnia opcję pożyczki z gwarantem. Następnie należy określić kwotę zobowiązania i okres na spłatę. W formularzu konieczne okazuje się uwzględnienie danych poręczyciela – wtedy pożyczkodawca wysyła gwarantowi link do wniosku do wypełnienia. W przypadku pozytywnej decyzji pieniądze są przelewane na konto.

I tu ważna kwestia – kwota pożyczki trafia na konto gwaranta, a nie osoby składającej wniosek o pożyczkę. To metoda na zabezpieczenie się przed ewentualnym oszustwem ze strony potencjalnego pożyczkobiorcy. Inna rzecz, że w wielu przypadkach konto pożyczkobiorcy jest po prostu zajęte przez komornika.

O czym jeszcze powinien pamiętać poręczyciel? Z pewnością trzeba mieć na uwadze, że obowiązek uregulowania zobowiązania dotyczy nie tylko sytuacji zaniechania spłaty przez pożyczkobiorcę czy ogłoszenia przez niego upadłości konsumenckiej, ale także w razie jego śmierci. Natomiast jako strona umowy pożyczkowej ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli polubowne załatwienie nie daje pozytywnych rezultatów. Dotyczy to oczywiście sytuacji braku regulacji zobowiązania, ponieważ śmierć pożyczkobiorcy jest dla gwaranta jak wyrok.

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek