DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Kredyt długoterminowy

Niejednokrotnie zdarza się, iż wiele osób potrzebuje dodatkowego źródła finansowania pilnych potrzeb. W tym celu pierwszym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest kredyt gotówkowy, który najczęściej udzielany jest przez banki. Jednak równie często zdarza się, iż kredytobiorca nie jest w stanie spłacić całego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami w terminie poniżej 12 miesięcy. Wówczas najlepszą opcją jest skorzystanie z kredytu długoterminowego.

Czym jest kredyt długoterminowy?

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zapisami prawa kredyt długoterminowy jest to produkt bankowy udzielany zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym na okres spłaty powyżej 12 miesięcy. Tak samo jak w przypadku innego rodzaju zobowiązań kredyt długoterminowy opiera się na umowie pomiędzy kredytobiorcą a instytucją finansową. W umowie widnieje zapis dotyczący m.in. wysokości udzielanego kredytu, okresu spłaty czy też całkowitej kwoty odsetek należnych instytucji finansowej, które muszą zostać uiszczone w ustalonym terminie.

Charakteryzują się następującymi kryteriami:

 • są udzielane na okres powyżej 1 roku - zwykle jest to okres 2-10 lat, jednak równie często są to kredyty zaciągane na 20-35 lat;
 • dotyczy on przeważnie większych kwot - jest to spowodowane faktem, iż tkai kredyt jest rozłożony na dłuższy okres czasu;
 • wiążą się z nim bardziej restrykcyjne warunki umowy - kredytobiorca musi mieć przede wszystkim wysokie dochody by móc pozwolić sobie na spłatę swojego obowiązania w taki sposób, by nie nadwyrężało to jego domowego budżetu.

Wymagania - kredyt długoterminowy

Z oferty kredytu długoterminowego może skorzystać każda osoba fizyczna oraz prawna będąca klientem danego banku i spełniająca następujące wymogi:

 • pełnoletniość - warunek konieczny;
 • posiadanie polskiego obywatelstwa lub potwierdzony pobyt stały na terenie Polski;
 • posiadanie stałego adresu zamieszkania w Polsce;
 • wykazywanie się odpowiednio wysoką i nie nadwyrężoną zdolnością kredytową;
 • brak posiadania wpisu w rejestrach dłużników czy też zajęcia komorniczego.

Warto wiedzieć, iż powyższe warunki stanowią jedynie podstawę przy udzielaniu kredytu długoterminowego. Równie istotnym czynnikiem jest fakt na jaką kwotę ma opiewać kredyt długoterminowy. Im wyższa kwota, tym lepszą zdolność kredytową należy posiadać. Banki oraz inne instytucje finansowe są niejako zmuszone do badania zdolności kredytowej. Z jednej strony jest to informacja dla banku, iż dany klient jest wiarygodny oraz może spłacać swoje zobowiązania, które będą pokryte przez osiągane dochody. Z drugiej strony klienci banków w ten sposób są świadomi w jakiej kwocie mogą otrzymać kredyt na okres dłuższy niż rok oraz podjąć przemyślaną decyzję czy jest opłacalne zaciąganie długu w banku.

Według potrzeb...

Na podstawie powyższych informacji w łatwy sposób można określić popularne i znane wszystkim rodzaje kredytu długoterminowego. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • Kredyt hipoteczny - jest to rodzaj kredytu długoterminowego, który jest popularny i znany praktycznie dla każdego klienta instytucji finansowych w Polsce. Charakteryzuje się tym, iż jest on przeznaczony wyłącznie na zakup nieruchomości. Banki udzielają kredyty hipoteczne dla swoich klientów na bardzo preferencyjnych warunkach. Jednak aby go otrzymać należy przejść długą oraz niekiedy skomplikowaną procedurę uruchomienia kredytu hipotecznego. Co więcej jest on udzielany na okres od 20 do 35 lat, przez co bank ma pewność, iż klient będzie regularnie spłacał swoje zobowiązanie;
 • Kredyt inwestycyjny - jest to kolejny rodzaj kredytu, który jest przeznaczony przeważnie dla klientów instytucjonalnych tj. wszelkiego rodzaju małych, średnich firm oraz klientów korporacyjnych. Został on stworzony przede wszystkim z myślą o rozwoju przedsiębiorstw. Takie kredyty są również udzielane na preferencyjnych warunkach, przeważnie na 5-15 lat. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa czy też wsparcie jego rozwoju;
 • Kredyt gotówkowy - rzadziej można również spotkać się z długoterminowymi kredytami czy też pożyczkami gotówkowymi udzielanymi zwykle dla klientów indywidualnych (czasami również dla firm). Jest to produkt bankowy, który wpisuje się w ogólną definicję kredytów gotówkowych. Jednak w odróżnieniu od standardowych pożyczek oraz kredytów gotówkowych krótkoterminowych ten rodzaj kredytu jest udzielany na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jest on udzielany najczęściej dla klientów, którzy muszą szybko sfinansować spory wydatek np. remont mieszkania, zakup auta czy też leczenie za granicą.

Zalety korzystania z kredytu długoterminowego

Na podstawie zgromadzonych informacji, można stwierdzić, iż kredyt długoterminowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem praktycznie dla każdego klienta. O jego ogromnych korzyściach świadczyć mogą następujące kryteria:

 • jest on udzielany klientom posiadającym wyłącznie pozytywną historię oraz zdolność kredytową - jest to ochrona zarówno dla klientów jak i dla banków, iż dług będzie spłacany w równych ratach;
 • jest on przeważnie tańszy aniżeli standardowe kredyty i pożyczki długoterminowe - pomimo długiego okresu spłaty raty kredytu nie wzrastają (nie uwzględniając możliwe zmiany np. stóp procentowych);
 • jest on przeznaczany w głównej mierze na cele inwestycyjne - można do nich zaliczyć zakup czy też remont mieszkania oraz inwestycje w swoje przedsiębiorstwo. Dzięki temu nie trzeba się martwić skąd można pozyskać środki na np. sfinansowanie zakupu nieruchomości.