DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Kredyt gotówkowy

Marzenia są nierozerwalnym elementem w życiu człowieka. W zależności od wieku ulegają one stopniowej ewolucji sprawiając, że bardzo często wykraczają one poza granice możliwości. Dlatego tak trudno jest je zrealizować. Wyśniony samochód, podróż, czy mieszkanie? Wszystkim tym marzeniom przyświeca jeden problem. Nie każdego stać na ich zrealizowanie. Dla takich właśnie osób pomocną dłoń wyciągają banki przedstawiając różnorakie oferty kredytowe. Największa popularnością cieszy się kredyt gotówkowy. Głównie z tej racji, że przyznana kwota może być wykorzystana na zupełnie dowolny cel. Zatem czym jest kredyt gotówkowy? Na jakich zasadach działa oraz kto i w jaki sposób może się o niego ubiegać? O tym poniżej.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest formą finansowania, która może zostać przeznaczona na dowolny cel. Kredytobiorca, który zaciągnął zobowiązanie wobec banku nie jest zobligowany do przedstawienia kredytodawcy rachunków, które mogą potwierdzać na co otrzymane środki zostały wykorzystane. Należy jednak pamiętać, że dług powstały w wyniku otrzymania kredytu gotówkowego należy spłacić w określonym w umowie terminie powiększony dodatkowo o odsetki oraz prowizję.

Każdy kredyt gotówkowy, jaki bank udziela kredytobiorcy charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma on formę pieniężną. Oznacza to że przedmiotem kredytowania są pieniądze. Kolejną cechą jest zwrotność kredytu. Każdy dłużnik zobligowany jest do zwrócenia otrzymanych pieniędzy w czasie oraz warunkach określonych w umowie. Ponadto kredyt gotówkowy charakteryzuje się odpłatnością - to znaczy że bank pobiera prowizję za udzielenie dodatkowej kwoty, a także odsetki od wykorzystanych środków. Dodatkowo bank zawsze zabezpiecza się na wypadek gdyby kredytobiorca z przyczyn losowych nie był w stanie spłacić zaciągniętego długu.

Kredyt gotówkowy odgrywa fundamentalna rolę nie tylko dla dłużników, którzy dzięki nim otrzymują dodatkowa kwotę, jaką mogą przeznaczyć na dowolny cel. Ogromne korzyści czerpie z niego również krajowa gospodarka, dla której kredyt spełnia trzy podstawowe funkcje: emisyjną, stymulacyjną oraz dochodową.

Procedura otrzymania kredytu gotówkowego jest niezbyt skomplikowana. Instytucje bankowe w przypadku starania się o niższe kwoty żądają zazwyczaj jedynie wyciągu z banku. Wnioskując jednak o wyższe kwoty niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia o dochodach wystawionego rzez pracodawcę lub PIT. Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy wygląda następująco:

 • przyjęcie wniosku oraz weryfikacja dokumentów dostarczonych przez klienta
 • zbadanie zdolności kredytowej wnioskującego
 • Przyznanie decyzji kredytowej
 • Omówienie warunków oraz podpisanie umowy kredytowej
 • Uruchomienie kredytu oraz przekazanie środków na wskazane konto kredytobiorcy.

Mimo iż procedura zawarcia umowy kredytowej jest stosunkowo łatwa, obecnie banki jeszcze bardziej upraszczają drogę do uzyskania kredytu gotówkowego. Oferują one możliwość otrzymania dodatkowej gotówki bez wychodzenia z domu. Minimum formalności związanych z możliwością składania wniosków przez internet, gdzie w niektórych przypadkach nawet nie jest wymagane zaświadczenia o dochodach sprawia ponieważ banki szacują ryzyko na podstawie posiadanych danych klientów, takich jak historia wpływów na rachunek. Ułatwienie te sprawiają, że społeczeństwo coraz częściej sięga kredyty gotówkowe.

Warto dodać, że wszystkie najważniejsze informacje na temat udzielanych przez banki kredytów bardzo dokładnie określone są w ustawie o kredycie konsumenckim

Kto może skorzystać z kredytu gotówkowego?

Oferty kredytowe kierowane są przede wszystkim do ludzi, którzy z przyczyn losowych nie posiadają odpowiedniej ilości środków na sfinansowanie priorytetowych inwestycji w swoim życiu, bądź też chcą spełnić swoje największe marzenia. Kredyty gotówkowe mogą być również wystosowane dla młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność, których jeszcze nie stać na samodzielne opłacenie niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa elementów. Żeby jednak móc go otrzymać trzeba spełnić kilka, ściśle określonych i rygorystycznie przestrzeganych zasad.

 • osoba wnioskująca o kredyt musi mieć ukończone 18 lat,
 • kredytobiorca powinien posiadać zdolność kredytową -  jest to najsurowiej przestrzegana zasada. Analiza zdolności kredytowej przeprowadzana jest zazwyczaj dwuetapowo. Dzieli się na ilościową i jakościową. Etap ilościowy polega na sprawdzeniu sytuacji finansowej potencjalnego dłużnika. Bank sprawdza wówczas uzyskiwane przychody, miesięczne koszty utrzymania oraz obecne zadłużenia. Etap jakościowy obejmuje weryfikacje takich cech jak: wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż, ilość osób na utrzymaniu itp, a także sprawdza historię kredytową nowego klienta.
 • kredytobiorca powinien posiadać wiarygodność kredytową - bank sprawdzi również historie terminowych spłat dotychczasowy zaciągniętych zobowiązań.

Zalety kredytu gotówkowego

Z racji korzyści jakie oferuje kredyt gotówkowy społeczeństwo coraz chętniej sięga właśnie po takie źródło finansowani w sytuacji braku odpowiedniej ilości środków pieniężnych. Nic więc dziwnego że to właśnie kredyt gotówkowy jest najczęściej zaciąganym zobowiązaniem wobec instytucji bankowych. Doceniany jest przede wszystkim za:

 • błyskawiczną decyzja o udzieleniu kredytu
 • niskie oprocentowanie
 • długi okres kredytowania
 • łatwy dostęp do informacji o ofertach kredytowych

Zanim jednak zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego warto dokładnie przeanalizować naszą sytuacją i kondycję finansową. Przede wszystkim to czy kredyt jest w ogóle potrzebny, a jeśli tak, to czy będziemy w stanie spłacić go w umówionym terminie.