DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Kredyt inwestycyjny

Otrzymanie kredytu inwestycyjnego jest stosunkowo proste, jednak wymaga przygotowania specjalnego wniosku. Jego głównym elementem jest biznesplan. Taki rodzaj dofinansowania pozwala sfinansować zaplanowaną inwestycję, jednocześnie zwiększając jej kapitał. Niechęć banków do wypłacenia gotówki z tego tytułu jest zrozumiała, ponieważ ciężko przewidzieć zwrot z planowanego zaangażowania.

Na czym polega kredyt inwestycyjny?

Taki rodzaj dofinansowania, obok kredytu obrotowego oraz gotówkowego, jest wybierany przez przedsiębiorców. To zobowiązanie, zaciągane przez firmę w celu opłacenia nowych inwestycji, które zwiększają lub utrzymują na obecnym poziomie całkowity majątek przedsiębiorstwa.

Jaką kwotę może otrzymać firma? Zależy to od trzech czynników. Są nimi:

 • zdolność kredytowa,
 • obrót,
 • ryzyko podejmowane przez kredytodawcę.

Warunkiem, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo, to posiadanie od 20% do 30% wkładu własnego. Dokładną wielkość określa bank. Zdarza się, że instytucje oferują kredyty, w których wymagają jedynie 10% własnych środków. Jednak w tym przypadku należy pamiętać, że taka oferta wiąże się z wyższym oprocentowaniem od standardowych kredytów inwestycyjnych.

Na ile lat można zaciągnąć takie zobowiązanie? Taki rodzaj kredytu jest zobowiązaniem długoterminowym a oznacza to, że minimalny czas umowy trwa 3 lata. Banki oferują zaciągnięcie kredytu na okres do 20 lat. Z tego względu jest to korzystniejsze rozwiązanie od innych dofinansowań, których okres zapadalności wynosi maksymalnie 3 lata.

Co może być przedmiotem kredytu inwestycyjnego?

Przeważnie firmy inwestują pieniądze w środki trwałe, czyli:

 • wszystkie urządzenia biorące udział w produkcji towarów,
 • środki transportu,
 • nieruchomości,
 • pozostałe przedmioty niezbędne do świadczenia usługi.

Zdarza się, że przedsiębiorstwa kwotę uzyskaną w ramach kredytu inwestują w różnego rodzaju wartości niematerialne (np. licencje czy patenty), udziały, papiery wartościowe i obligacje. Banki dopuszczają możliwość zaciągnięcia zobowiązania na inny kredyt inwestycyjny. Ogólnie rzecz biorąc, gotówkę można przeznaczyć na każdą rzecz, która podlega wycenie.

Jak przebiega proces wnioskowania o kredyt inwestycyjny?

Każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, musi zainwestować pewną ilość środków. Jeśli nie ma wystarczających funduszy na koncie, często składa wniosek o kredyt. Sama procedura zaciągania kredytu inwestycyjnego przypomina wnioskowanie o kredyt hipoteczny, jednak różnica tkwi w dokumentacji, jaką trzeba przedłożyć.

Samo przygotowanie do wnioskowania pochłania wiele czasu. Przedsiębiorca powinien skontaktować się z doradcą finansowym. Takie spotkanie ma na celu ustalenie ryzyka inwestycji. Specjalista oceni, czy jest możliwość uzyskania żądanego dofinansowania. Następnie należy przygotować wymagane przez bank dokumenty, w tym biznesplan, jako centralny punkt całego wniosku. Stanowi on dokument, który zawiera dowody na opłacalność inwestycji, dzięki czemu firma spłaci zobowiązanie. Jeśli instytucja zauważy błędy w dokumentacji, przedstawiające dowody, iż ryzyko jest zbyt duże, to wniosek o kredyt zostanie odrzucony.

Jakie cechy powinien posiadać atrakcyjny kredyt inwestycyjny? Dokładne poznanie warunków umowy pozwoli odpowiedzieć przedsiębiorcy na to pytanie. Cechami dobrej usługi są:

 • oprocentowanie,
 • wysokość prowizji i ubezpieczenia,
 • wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • wysokość opłaty za uruchomienie kredytu.

To od banku zależy wysokość tych parametrów. Powyższe opłaty mogą stałe lub jednorazowe. Nie każdy rodzaj opłaty musi pojawić się w ofercie. Warto podkreślić, że istnieje szansa dostosowania warunków kredytu do możliwości finansowych kredytobiorcy. Dzięki wynegocjowaniu korzystnej marży obniża się koszty całkowite kredytu. Przedstawiciele firm przy wyborze najkorzystniejszej oferty patrzą również na:

 • czas rozpatrzenia wniosku kredytowego,
 • to, czy bank wymaga zabezpieczenia kredytu,
 • maksymalną wysokość dofinansowania,
 • zawarte w umowie klauzule niedozwolone.

Przedsiębiorcy bardzo często wnioskują o kredyt inwestycyjny. Jest to jeden ze sposobów na rozwój firmy. Co wyróżnia taki kredyt od innych dostępnych na rynku? Oto najważniejsze zalety:

 • jest przyznawany na długi czas - od roku do 20 lat,
 • jego koszt jest zależny od wkładu własnego, ryzyka i rodzaju inwestycji - dobrze przygotowana dokumentacja pozwala drastycznie zmniejszyć koszty kredytu,
 • można go spłacić wcześniej,
 • jest przyznawany na wszelkiego rodzaju, nadające się do wyceny, inwestycje, nawet takie, które drastycznie zmieniają profil działania,
 • może zostać przyznany przedsiębiorstwu, które jeszcze nie zaczęło działalności, firmie, która działa wiele lat a także osobom fizycznym,
 • do klienta należy decyzja co do sposobu spłaty.

Przed wzięciem kredytu, przedsiębiorstwa powinien poddać pod rozwagę sensowność jego zaciągnięcia. Warto przeanalizować, czy na daną inwestycję nie wystarczy inny sposób finansowania, który będzie mniej obciążał budżet firmy.