DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Kredyt studencki

Rozpoczęcie nauki w szkole wyższej bardzo często jest związane z tymczasową przeprowadzką do innego miasta. W związku z tym powstają koszty, w których skład wchodzi wynajem mieszkania lub pokoju w akademiku, a także codzienne wydatki, wynikające z podstawowych potrzeb. Bardzo pomocnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kredyt studencki, charakteryzujący się bardzo niskimi kosztami pożyczki - jak odsetki czy opłaty manipulacyjne.

Komu przysługuje kredyt studencki?

O taką formę otrzymania gotówki może ubiegać się osoba, odbywająca studia na uczelni publicznej lub prywatnej w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia lub odbywanie studiów doktoranckich.

Drugim warunkiem, upoważniającym do ubiegania się o kredyt studencki, jest dochód na członka rodziny, nieprzekraczający maksymalnej kwoty, określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ów kwota podawana jest w grudniu, w stosunku do najbliższego roku akademickiego. Obecnie - w roku akademickim 2019/2020 wynosi ona 2500 złotych netto na osobę. Podobnie wyglądało to w roku ubiegłym.

Gdzie zwrócić się po kredyt studencki?

W celu uzyskania kredytu, musimy wybrać bank, do którego się po nią zwrócimy. Powinien on posiadać otwarty oddział, niedaleko naszego miejsca zamieszkania, ponieważ kwestii formalnych będziemy musieli dopilnować stacjonarnie.

Po wybraniu konkretnego banku, musimy z niego pobrać formularz wniosku kredytowego. Następnie składamy go stacjonarnie, załączając wszelkie niezbędne dokumenty. Pracownik banku wypełnia wniosek w oparciu o dostarczone przez nas dane. W następnej kolejności są one przetwarzane przez bank i po upłynięciu określonego czasu wydaje on decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu kredytu studenckiego.

W celu przedłużenia kredytu, należy dwa razy w ciągu roku (do 31 października i do 31 marca) przedłożyć w wybranym przez nas banku aktualną legitymację studencką, która potwierdzi kontynuowanie przez nas studiów.

Niezbędne dokumenty

W celu uzyskania kredytu studenckiego, będziemy musieli załączyć do naszego wniosku cztery rodzaje dokumentów, związanych bezpośrednio ze studiami, dochodami w rodzinie a także zabezpieczeniem kredytu. Są to:

  • Zaświadczenie z uczelni (studenci i doktoranci) - potwierdza ono, iż potencjalny kredytobiorca jest studentem lub doktorantem danej uczelni wyższej czy innej placówki edukacyjnej. Możemy je w większości przypadku otrzymać bez komplikacji w dziekanacie, przypisanym do danego wydziału.
  • Potwierdzenie udziału w rekrutacji na studia (maturzyści, przyszli studenci i doktoranci) - wymagane jest w sytuacji, kiedy wniosek o kredyt chcemy złożyć jeszcze przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego na danej uczelni wyższej. W przypadku, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jednak nie zostaniemy zakwalifikowani na studia - kredyt nie zostanie udzielony.
  • Wykaz dochodów w rodzinie studenta - zazwyczaj jest to roczne rozliczenie z podatku (PIT) obojga rodziców. Służy weryfikacji wysokości dochodów na członka rodziny studenta. Nie może ona przekraczać 2500 złotych netto.
  • Zabezpieczenie kredytu - aby je uzyskać, musimy posiadać poręczyciela, który w razie komplikacji związanych ze spłatą kredytu, zobliguje się do wniesienia na rzecz banku odpowiedniej należności. W przypadku większości studentów poręczycielami są rodzice - możemy również zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dana forma poręczenia musi być akceptowana przez wybrany przez nas bank.

Kredyt studencki w praktyce

Zasada działania kredytu studenckiego, opiera się na comiesięcznych wpłatach na konto kredytobiorcy, nazywanych inaczej transzami. Wypłacane są one maksymalnie przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia i września). Podstawowa wysokość transzy wynosi 600 złotych - student może jednak wnioskować o ich podwyższenie i obniżenie, zarówno przed pierwszą wypłatą, jak i w trakcie trwania kredytu.

Obniżona kwota transzy kredytu studenckiego wynosi 400 złotych. Raty podwyższone, mogą natomiast wynosić 800 złotych lub 1000 złotych - w zależności od specyfiki konkretnego wnioski i sytuacji materialnej w rodzinie klienta. Jeśli zaś chodzi o koszty kredytu, jedynymi opłatami, z jakimi musi liczyć się student - jest oprocentowanie. Na szczęście jest ono częściowo pokrywane przez Fundusz Kredytów Studenckich, przez co staje się bardzo niewielkie - wynosi zaledwie 0,875% pożyczonej kwoty.

Spłata kredytu studenckiego

Okres spłaty kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Rata wynosi połowę otrzymywanych wcześniej transz, zatem minimalnie jest to 200 złotych miesięcznie. W przypadku uzyskania ponadprzeciętnych wyników w nauce, istnieje duże prawdopodobieństwo umorzenia kredytu.
Zalety kredytu studenckiego

Do najważniejszych zalet kredytu studenckiego, bez wątpienia możemy zaliczyć:

  • Bardzo niskie oprocentowanie i odsetki,
  • System transz, który zapewnia nam stałe źródło utrzymania,
  • Rozpoczęcie spłaty dwa lata po ukończeniu studiów,
  • Szansa na umorzenie kredytu.