DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Pożyczka pod weksel

pożyczka pod weksel in blanco

Pożyczka pod weksel to często ostatnie koło ratunku finansowego dla osoby, która nie może pochwalić się dobrą zdolnością kredytową albo ma zadłużenie. Najczęściej ma charakter pożyczki społecznościowej, więc jest udzielana przez prywatnych inwestorów. Odmowa finansowania w bankach bądź w firmach pożyczkowych nie przekreśla zatem całkowicie możliwości uzyskania pożyczki.

Dobra alternatywa dla innych pożyczek czy ryzyko?

Każda pożyczka wymaga jakiegoś zabezpieczenia. W bankach znaczenie ma zdolność kredytowa. Z kolei firmy pożyczkowe zwracają szczególną uwagę na wysokość otrzymywanych dochodów, ewentualnie brak negatywnych wpisów w bazach gospodarczych i bazie BIK. W przypadku pożyczek prywatnych jednym z kluczowych sposobów na zabezpieczenie pożyczki okazuje się właśnie weksel, stanowiący doskonałą alternatywę dla tradycyjnej umowy cywilnoprawnej.
Weksel jest dokumentem mającym charakter papieru wartościowego. W teorii chroni interesy zarówno remitenta (pożyczkodawcy), jak i trasata (pożyczkobiorcy). Należy jednak zachować czujność podczas podpisywania weksla, aby w żaden sposób nie narazić się na stratę pieniędzy. Dotyczy to zwłaszcza weksla in blanco, czyli niepełnego. Taki weksel zawiera z reguły tylko podpis pożyczkobiorcy, a także informację o zapłacie za weksel. Nie ma natomiast podanej kwoty należnej, więc te dane (często również datę i miejsce płatności) uzupełnia pożyczkodawca samodzielnie, jeżeli oczywiście zachodzi konieczność jego użycia. W tym tkwi pewne ryzyko, ponieważ istnieje możliwość wpisania dowolnej kwoty. Dlatego pożyczkobiorca powinien zadbać o swoje interesy i domagać się podpisania porozumienia wekslowego, zwanego również deklaracją wekslową. W nim podaje się wysokość pożyczki do spłaty, więc to optymalny sposób na uniknięcie wszelkich niejasności czy nieporozumień pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Ten drugi jednocześnie ma pewność, że będzie spłacać pożyczkę w takiej wysokości, jaką rzeczywiście otrzymał.

Podstawowe formalności pożyczki pod weksel

Zasady udzielania, ale i działania weksli ściśle reguluje prawo wekslowe. Zgodnie z nim weksel staje się ważny, kiedy pożyczkobiorca potwierdza swoim podpisem zobowiązanie do spłaty pożyczki. W ten sposób zostaje zawarta umowa pomiędzy dwiema stronami. Jednocześnie sam weksel jest też towarem i można go sprzedać innemu wierzycielowi – właśnie dlatego tak ważne okazuje się porozumienie wekslowe. Dodatkowe zabezpieczenie wynika z Ustawy o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 r. i oznacza adnotację „nie na zlecenie”, dzięki czemu nie można weksla przenieść na inną osobę.
Ten papier wartościowy musi zawierać słowo "weksel”, a ponadto dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, miejsce i datę udzielenia pożyczki oraz miejsce i datę jej spłaty. Konieczny jest także podpis pożyczkobiorcy. W tradycyjnym wekslu podaje się kwotę pożyczki wraz z jej kosztami do zapłaty. Weksel in blanco zawiera jedynie słowo „weksel” oraz podpis trasata.
W przypadku pożyczek pod weksel można otrzymać naprawdę wysokie kwoty, dochodzące do kilkuset tysięcy złotych. Jednocześnie okres na spłatę zostaje wydłużony na taki czas, jaki udaje się wynegocjować z pożyczkodawcą. Warto pamiętać, że opóźnienia w uregulowaniu zadłużenia bądź całkowite zaniechanie spłaty może skutkować postępowaniem sądowym oraz zajęciem komorniczym.
Prywatne pożyczki pod weksel najłatwiej uzyskać na specjalnych platformach social lending, które łączą ze sobą pożyczkodawców z pożyczkobiorcami.

Zalety

Ten produkt finansowy okazuje się idealną propozycją dla rozsądnych osób, które wnioskują o pożyczkę z pełna świadomością ewentualnych konsekwencji. Jednocześnie są świadome skali ryzyka. Prywatna pożyczka pod weksel:
 

  • pozwala dostać wysoką kwotę, znacznie wyższą niż w przypadku pożyczek oferowanych przez firmy pożyczkowe
  • umożliwia negocjowanie jak najlepszego harmonogramu spłat
  • nie wiąże się z weryfikacją historii kredytowej w BIK czy też poziomu zadłużenia potencjalnego pożyczkobiorcy w bazach gospodarczych
  • oznacza minimum formalności do spełnienia
  • jest prosta i szybka do uzyskania