DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Jak starać się o kredyt inwestycyjny?

Rozwój firmy jest w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwy bez dodatkowych środków uzyskanych np. w formie kredytu. Można je przeznaczyć na zakup nowych technologii, maszyn czy środków transportu – wszystkiego, co uznaje się za rodzaj inwestycji. Każdy przedsiębiorca powinien zatem wiedzieć, kiedy i na jakich warunkach jest w stanie otrzymać kredyt inwestycyjny dla firmy.

Czym jest kredyt inwestycyjny?

To rodzaj zobowiązania (pożyczki) udzielanego firmom na opłacenie wszelkiego typu nowych inwestycji. Można uznać go za wkład w rozwój danego przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się długim okresem na spłatę, wynoszącym nawet 20 lat, ale oczywiście można też zdecydować się na kredyt krótkoterminowy ze spłatą w ciągu 12 miesięcy albo średnioterminowy na okres od roku do 3 lat.

Nie ma jednocześnie przeszkód, aby spłacić wszystkie raty przed upływem ostatecznego terminu. Co więcej, istnieje także opcja czasowej karencji w spłacie rat kapitałowych, jeżeli sytuacja finansowa firmy nie pozwala na rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązania. Jak wiadomo, takie sytuacje zdarzają się nawet najlepszym przedsiębiorstwom.

Kredyt inwestycyjny może zostać zawarty na dowolną kwotę. Wiele instytucji finansowych nie ustala górnej granicy wysokości tego typu kredytu. Warto natomiast zorientować się, jak wygląda kwestia wkładu własnego. Dostępne są oferty z pokryciem wartości inwestycji na poziomie 100%, ale zazwyczaj wymaga się 20-30% wkładu własnego.

Dlaczego kredyt inwestycyjny, a nie konsumencki?

Kredyt kredytowi nierówny, a różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami czasami są kluczowe w kontekście dostępności i przeznaczenia danego zobowiązania. Kredyt konsumencki, podobnie jak kredyt inwestycyjny, ma charakter zobowiązania celowego. Jednak na tym podobieństwa się kończą, ponieważ może się o niego starać każdy, kto tylko ma udokumentowaną zdolność kredytową i dobrą historię kredytową. Uzyskane środki przeznacza się natomiast na cele prywatne. W związku z tym nie ma opcji, aby sfinansować za jego pomocą wydatki związane z działalnością firmy.

Na to pozwala zaś kredyt inwestycyjny, który stanowi ofertę dla przedsiębiorców, a nie dla osób prywatnych. Nazwa nie jest zatem przypadkowa, ponieważ zobowiązanie jest przeznaczone dla przedsiębiorców na inwestycje firmowe, a nie np. na wakacje na Dominikanie. Warto zwrócić uwagę na jedno – o tego typu kredyt może się ubiegać zarówno właściciel dużego przedsiębiorstwa prowadzącego interesy na całym świecie, jak i osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Natomiast z reguły istnieje wymóg dotyczący długości istnienia firmy na rynku. Czasami to 6 miesięcy, ale zdarzają się i takie oferty przeznaczone dla firm ze stażem co najmniej 2-letnim. Nowe podmioty gospodarcze powinny raczej szukać innego typu zobowiązań, jak:

Na co można przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego?

Jak już wcześniej wspomniano, kredyt inwestycyjny należy przeznaczyć na rozwój firmy. Konkretnie chodzi o zakup konkretnych urządzeń, technologii czy innych rzeczy – wszystkiego, co pozwoli w przyszłości zwiększyć uzyskiwane dochody. To mogą być zatem:

  • maszyny i sprzęty wykorzystywane do produkcji lub świadczenia usług,
  • firmowe środki transportu,
  • nieruchomości należące do danej firmy,
  • licencje, know-how czy patenty,
  • zakupy udziałów w innej firmie,
  • zakupy papierów wartościowych.

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Firmy, które są w stanie pochwalić się jakimś stażem mogą ubiegać się o tego typu zobowiązanie. Trzeba jednak przekonać instytucję finansową, że uzyskane środki przeznaczy się rzeczywiście na rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego podstawę stanowi dobrze opracowany biznesplan. To w zasadzie kluczowy dokument, potwierdzający opłacalność inwestycji oraz możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Należy również przedstawić dokumenty rejestrowe i finansowe. W przypadku tych pierwszych najczęściej to odpis z KRS, umowa spółki czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź o numerze REGON. Z dokumentów finansowych to zeznanie o wysokości uzyskiwanych przychodów, deklaracja PIT-36 lub rachunek zysków i strat. Kredytodawca może także wymagać przedstawienia wyciągu z rachunków firmy albo formalnoprawnych dokumentów.

Rzadko zdarzają się oferty kredytów inwestycyjnych dla nowych firm. Jeżeli uda się taką znaleźć, to oprócz biznesplanu należy przedstawić szacowane przychody. Z oczywistych względów nie można wtedy udowodnić osiąganych przychodów.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Ubieganie się o tego typu zobowiązanie wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosku, zazwyczaj w oddziale bankowym. Aczkolwiek coraz więcej kredytodawców udostępnia klientom wygodną formę wnioskowania online. W razie problemów z wypełnianiem formularza warto skorzystać z pomocy doradcy lub dopytać o szczegóły pracownika instytucji finansowej.

Natomiast przed złożeniem podpisu na umowie o kredyt inwestycyjny należy upewnić się, że wszystko jest zgodne z ustaleniami – kwota zobowiązania, harmonogram spłat oraz typ zobowiązania.

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek