DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Jakie są możliwości odstąpienia od umowy pożyczki lub kredytu? Poradnik

Mimo że każda decyzja o zaciągnięciu zobowiązania finansowego powinna być dobrze przemyślana, to czasami już po podpisaniu umowy okazuje się, że to nie było optymalne rozwiązanie. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy można odstąpić od umowy pożyczkowej lub kredytowej. No to sprawdzamy, jak to wygląda prawnie.

Odstąpienie od umowy pożyczki / kredytu a obowiązujące prawo

Aby rozstrzygnąć kwestię możliwości odstąpienia od umowy pożyczkowej (kredytowej), należy sięgnąć do zapisów znajdujących się w ustawie o kredycie konsumenckim z 12 mają 2011 roku. Wynika z nich jasno, że każda instytucja bankowa oraz firma pożyczkowa ma obowiązek pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez klienta, w którym informuje o odstąpieniu od umowy pożyczki lub umowy kredytu.

Może to być zarówno pożyczka hipoteczna, jak i kredyt gotówkowy – w zasadzie każdy rodzaj kredytu konsumenckiego. Warto jedynie pamiętać, że kredytem konsumenckim są zobowiązania, które nie przekraczają kwoty 255 550 złotych (bądź równowartość tej kwoty w obcej walucie).
We wniosku nie ma konieczności udzielać jakichś wyczerpujących wyjaśnień na temat przyczyny rezygnacji. Nie ponosi się także żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, z wyjątkiem oddania pożyczonej kwoty wraz z odsetkami.

Natomiast jest jeden haczyk. Rezygnacja jest możliwa wyłącznie w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. To jest nieprzekraczalny termin, jaki trzeba dotrzymać. Oznacza to, że jeżeli ktoś spóźni się nawet o jeden dzień, to niestety umowy nie można już anulować i pozostaje spłacać zobowiązanie zgodnie z podpisanym harmonogramem.

Dwuetapowy proces odstąpienia od umowy pożyczki lub kredytu

Osoby, które zastanawiają się, co zrobić, aby odstąpić od umowy pożyczki, powinny przede wszystkim wypełnić i złożyć specjalny formularz. Można go znaleźć w dokumentach związanych z samym zobowiązaniem. W przypadku zawarcia umowy online taki wniosek znajduje się w załącznikach wiadomości e-mail otrzymanych od pożyczkodawcy (kredytodawcy). Można go też odszukać na stronie internetowej pożyczkodawcy. W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów ze znalezieniem stosownego formularza wystarczy bezpośrednio skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Co powinien zawierać wniosek odstąpienia od umowy pożyczki?

Podstawowa kwestia to oczywiście dokładnie wpisane dane osobowe pożyczkobiorcy oraz dane na temat zobowiązania. To zwłaszcza numer i data zawarcia umowy. Dzięki temu pożyczkodawca nie będzie mieć żadnych wątpliwości co do tego, kto prosi o odstąpienie i o jaką umowę chodzi. Należy też wpisać numer konta bankowego, na jaki stosowne środki zostaną zwrócone. Mimo że taki wniosek ma gotowy schemat do wypełnienia, to z pewnością warto pamiętać, jak poprawnie go wypełnić. Ewentualne błędy mogą skutkować odmową z powodu niespełnienia warunków koniecznych do odstąpienia.

Wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy pożyczki należy złożyć w placówce banku lub firmy pożyczkowej i poprosić o potwierdzenie przyjęcia dokumentu. Druga opcja to wysłanie listem – najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ponieważ to dowód na przesłanie wniosku w odpowiednim czasie, a więc w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy.

Nie tylko wniosek, ale jeszcze kwestie finansowe

Na tym nie koniec. Trzeba jeszcze niezwłocznie zwrócić otrzymaną kwotę w ramach zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami, które obejmują okres pozostawania pieniędzy w dyspozycji pożyczkobiorcy. Na to jest czas 30 dni od daty złożenia wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki. Ze względu na odsetki wiele osób może mieć kłopot z precyzyjnym obliczeniem kwoty do oddania, ale pożyczkodawca ma obowiązek podania takiej sumy. Uwaga – to będzie kwota na dany dzień, więc zwlekanie ze spłatą oznacza wzrost kwoty odsetkowej. Dlatego zawsze należy oddać wszystkie pieniądze wraz z odsetkami w ten sam dzień, w którym dostaje się informację o wysokości kwoty do zwrotu.

Druga kwestia, o której warto pamiętać – przy odstąpieniu od umowy pożyczki zwrotowi podlegają wszelkie opłaty dodatkowe np. ubezpieczenie.

W jakich sytuacjach odstąpienie od umowy pożyczki nie jest wiążące?

Problem pojawia się w razie przekroczenia ustawowego terminu 14 dni od momentu podpisania umowy pożyczkowej. Wtedy nie ma możliwości, aby odstąpić od umowy zgodnie z zasadami przedstawionymi we wspomnianej wcześniej ustawie o kredycie konsumenckim.
Drugim przypadkiem jest niespłacenie całości zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami we wskazanym terminie 30 dni. Warto też dopilnować, aby zgadzały się wszystkie informacje zawarte w formularzu odstąpienia od umowy pożyczkowej.

A co zrobić, jeżeli przegapi się ustawowe terminy? Pozostaje np. wcześniejsza spłata pożyczki. Niestety w tym przypadku należy liczyć z dodatkowymi opłatami, co może okazać się nieopłacalne. Właśnie dlatego decyzję o wzięciu każdego zobowiązania finansowego należy dobrze przemyśleć i nigdy nie działać pod wpływem impulsu. Dzięki temu oszczędzi się sobie niepotrzebnych kłopotów i ewentualnych dodatkowych kosztów. Przeczytaj też nasz Poradnik pożyczkowy, który pomoże w rozsądnym podejmowaniu decyzji finansowych. 

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek