DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

Jakie źródła dochodu są uznawane przez bank, a jakie przez instytucje pozabankowe?

Pozyskanie kredytu czy pożyczki pozabankowej wiąże się z koniecznością potwierdzenia możliwości spłaty zobowiązania zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednym z kluczowych kryteriów, które są brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku złożonego przez klienta, okazuje się wysokość oraz źródło dochodu.

Rygorystyczne przepisy bankowe

Instytucje bankowe wymagają szczegółowego potwierdzenia wypłacalności, co wynika z prawa bankowego. Właśnie dlatego nie każde źródło dochodu jest akceptowane, ponieważ podstawowe znaczenie ma jego stabilność. Oczywiście drugim ważnym czynnikiem okazuje się to, w jakiej wysokości środki co miesiąc spływają na konto potencjalnego kredytobiorcy. Warto zaznaczyć, że banki są zobligowane ponadto do sprawdzenia zdolności kredytowej. Przepisy mogą wydawać się nieco restrykcyjne. Jednak to sposób na uniknięcie osób niewypłacalnych, które mogłyby mieć problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Udokumentowanie dochodu jest zatem konieczne w przypadku składania wniosku o każdy rodzaj kredytów bankowych – nieważne, czy chodzi o kredyt hipoteczny, samochodowy czy kredyt inwestycyjny.

Formy dochodu akceptowane przez banki

Przede wszystkim źródło dochodu powinno spełniać 3 podstawowe kryteria, aby zostało zaakceptowane przez bank.

 • Po pierwsze – musi stanowić legalne źródło dochodu. Dlatego osoby pracujące „na czarno” nie mają żadnych szans na kredyt bankowy, ponieważ nie odprowadzają składek i nie płacą podatku. Innymi słowy, nie są w stanie udokumentować swoich dochodów.
 • Po drugie – musi mieć charakter stałych, comiesięcznych wpływów. Ten wymóg często przekreśla szanse na kredyt dla freelancerów czy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ uzyskiwane dochody bywają nieregularne – w jednym miesiącu to może być kilka tysięcy złotych, a w kolejnym niemal zero.
 • Po trzecie – nie mogą istnieć żadne przeciwwskazania do jego otrzymywania w przyszłości. To oznacza problemy z pozytywną weryfikacją dla osób nawet na umowie o pracę, które jednak znajdują się w okresie wypowiedzenia. Podobnie jest z tymi, którzy są zatrudnieni na okres próbny, otrzymują rentę na czas określony, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki opiekuńcze lub wychowawcze, dodatki mieszkaniowe czy stypendia. Nawet zyski ze sprzedaży papierów wartościowych nie są akceptowane, z wyjątkiem dywidendy.

W związku z tym najbardziej wiarygodną grupę stanowią osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony wszystko zależy od wysokości kredytu oraz czasu, na jaki umowa o pracę jest zawarta. Umowy cywilnoprawne obecnie mogą zostać zaakceptowane przez bank, ale wymagany jest minimalny staż uzyskiwania dochodu z tego tytułu (6 lub 12 miesięcy), wpływy muszą mieć charakter stały. Niektóre banki żądają jeszcze dodatkowych zabezpieczeń. Przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej konieczny jest staż wynoszący co najmniej 12 miesięcy, a czasem nawet 24 miesiące w razie ubiegania się o wysoki kredyt. Jednocześnie bank na pewno poprosi o wyciąg z ksiąg finansowych firmy oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i US.

Akceptowana jest emerytura, renta o charakterze bezterminowym oraz dochód z gospodarstwa rolnego. W tym ostatnim przypadku prawdopodobnie będzie niezbędne przedstawienie wyciągu z banku oraz rozliczenia PIT.  Nie wszystkie banki akceptują dochody zagraniczne, więc to wymaga sprawdzenia jeszcze przed złożeniem wniosku.

Formy dochodu akceptowane przez instytucje pozabankowe

Firmy pozabankowe nie muszą przestrzegać zapisów prawa bankowego, a dzięki temu ich wymagania względem źródeł i wysokości dochodów potencjalnych pożyczkobiorców okazują się znacznie bardziej liberalne. Trzeba przy tym mieć świadomość, że nie ma jednej wspólnej polityki odnośnie do akceptowanych form dochodu oraz sposobu ich weryfikacji. Oznacza to, że każda firma może wymagać czego innego. Niektórzy pożyczkodawcy proszą o wyciąg z konta bankowego, innym z kolei wystarcza złożenie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Dobrze to sprawdzić wcześniej, aby później nie dać się zaskoczyć.

Warto jednocześnie wspomnieć, że w przypadku pożyczek prywatnych najczęściej w ogóle nie weryfikuje się źródeł i wysokości dochodów, ponieważ stosuje się inne rodzaje zabezpieczenia – może to być zastaw albo weksel. Więcej na temat tej formy pożyczania można przeczytać w artykule Gdzie szukać pożyczki prywatnej?

W każdym razie jedno jest pewne – firmy pożyczkowe akceptują zdecydowanie więcej źródeł dochodów niż banki. Oczywiście na tej liście nie brakuje także tych aprobowanych przez instytucje bankowe, jak wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub umowy cywilnoprawnej, ale już bez tych obwarowań typu umowa na czas nieokreślony czy minimalny staż. Poza tym:

 • dochody z samozatrudnienia,
 • emerytura,
 • renta (także czasowa),
 • świadczenia alimentacyjne czy 500+,
 • świadczenia socjalne, w tym zasiłki dla bezrobotnych,
 • stypendia,
 • dochody z wynajmu nieruchomości,
 • kontrakty wojskowe lub marynarskie,
 • dochody zagraniczne.

Cenimy Twój czas!

Każdy z nas nie przepada za stertą formalności, wiemy to i staramy się być również w tej kwesti wyrozumiali. Wysłanie aplikacji trwa dosłownie kilka minut!

Wypełnij wniosek